Standard Bank nóú vennoot van Aardklop

Dit is met groot opwinding dat Aardklop ’n nuwe vennootskap met Standard Bank aankondig.

Standard Bank is alombekend vir hulle toegewyde betrokkenheid by die kunste.Hulle is onder meer sinoniem met die Standard Bank Jazz Festival, die Standard Bank Kunsgalery in Johannesburg en al ‘n jarelange borg van die Grahamstown Nasionale Kunstefees en Innibos Laeveld Nasionale Kunstefees. Die betrokkenheid by Aardklop is ‘n baie natuurlike aanvulling tot hulle verbondenheid aan die kunste.

Kuns in Afrika, en spesifiek in Suid Afrika, beskik oor ‘n baie sterk, eiesoortige en ampers entrepreneur-gedrewe identiteit. As deel van hierdie samewerkingsgeleentheid het ons ten doel om die identiteit van ons kunste te versterk deur jong talent te ontgin. Die fokus val nie net op een kunsvorm nie maar dek die hele spektrum, ook op voetsool- en ontwikkelingsvlak.

Ben Pretorius, Standard Bank se Provinsiale Hoof in Noordwes sê, “Afrika is ons tuiste en ons dryf groei op die kontinent met die hoofsaaklike doel om lewens te verander. Ons is voortdurend opsoek na geleenthede om ’n gees van entrepreneurskap te bevorder en in die proses werklik waarde toe te voeg tot entrepreneurs in Afrika.

Kuns speel ’n enorme rol in die uitdruk van kreatiwiteit en speel ’n integrale rol daarin om ’n positiewe narratief te skep. Ons glo dat ons vennootskap met Aardklop noemenswaardig hiertoe sal bydra. Standard Bank se fokus is om ’n wye reeks inisiatiewe te ondersteun wat jong talent sal kweek en sodoende die diversiteit van kreatiewe kuns sal weerspieël. Hierdie vennootskap bied ook vir entrepreneurs die geleentheid om van Standard Bank se unieke digitale aanbod en dienste gebruik te maak.”

In die al hoe meer digitale wêreld waarbinne ons onsself bevind is Standard Bank ‘n voorloper en die bank hoop om ook hulle digitale aanbiedings te gebruik om ten einde meer werkbare, praktiese en relevante dienste te lewer.

Shanir Maharaj, Streeksbestuurder Handelaarsdienste by Standard Bank meen “Standard Bank en Aardklop sien baie daarna uit om alle entrepreneurs wat die fees bywoon te voorsien met SnapScan en Merchant-dienste. Ons glo in samewerking met verskeie gemeenskappe om groei in Afrika te dryf. Die skep van ‘n beter Afrika verg spanwerk en goeie samewerking. Ons bou tans aan ‘n gedugte span om oor die volgende paar jaar ‘n beter wêreld te skep.”

Alexa Strachan van Aardklop sluit aan daarby, “Die kunste het onder andere gesonde interaksie en vernuwende denke ten doel, en mik om die samelewing waarin ons tuis is te laat groei deur middel van samewerking, en die soeke na vars invalshoeke. Ons sien uit na jare se samewerking met Standard Bank, en is opgewonde oor die moontlikhede wat hierdie vennootskap sal ontsluit. Ons het immers baie in gemeen: Beide van ons glo in die bevordering van entrepeneurskap, in gesonde bestuur, en om persoonlik in voeling met ons mense te bly. Ons besef die belangrikheid van die kunste in ‘n ewig veranderende wêreld en beoog om dit relevant en, wie weet, selfs meer relevant te maak en te hou.”