AARDKLOP direksielid sterf na siekbed

Dit is met groot hartseer dat ons verneem het van die afsterwe van prof Melville Saayman, ’n lid van Aardklop se direksie, vroeg vanoggend (14 Maart 2019).

Melville het sedert Aardklop se herlewing in 2016 op die direksie gedien.

Onder sy leiding het TREES (Tourism Research in Economics, Environs and Society), ’n navorsingseenheid van die Noordwes Universiteit, ’n baie waardevolle bydrae gelewer rakende marknavorsing, statsitiek en behoeftebepaling. Melville se kundigheid en netwerk (nasionaal en internasionaal) in die toerisme- en rekreasiebestuursveld was baie waardevol vir die bestuurspan van dié nasionale kunstefees.

Hy was enduit geesdriftig betrokke en het onder moeilike omstandighede sy bydraes bly lewer.

“Melville, jou stoel by die fees en die vergaderings staan nou leeg, maar ons dra jou nalatenskap met ons saam. Ons sal jou veral onthou as ’n kampvegter vir diegene sonder genoegsame hulpbronne en geleenthede, en jou groot hart vir die breër Potchefstroom-gemeenskap. Jou stem het deel van ons gewete word.” – Alexa Strachan.

Ons betuig ons innige simpatie met sy vrou, prof Andrea Saayman, en hulle twee dogters Dominque en Anais.

Deel Met Ander:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Meer Nuus

Humerus – die film

Rienie haat self bejammerende mense, maar sy vind haarself op die enkele ergste gruwelikste dag

Scroll to Top