Afskeid van ’n volk

Die toekoms van Afrikaners in ’n uiters onsekere land en die aard van Afrikaans-wees en Afrikaner-wees word sonder
skroom aangevat.

Wat staan ons as Afrikaners te doen om ’n vooruistrewende Suid-Afrika te help skep?

Philip Spies is professor-emeritus in Toekoms- studies, en is steeds betrokke by die onderrig van nagraadse studente in dié vakgebied.

Met Philip Spies en Theo Venter (gespreksleier)

Dinsdag 24 September, 09:00