Briewe aan die nag / Letters to the night

Kom ondersoek die nag saam ons.

Die donker bekoring van die nag dien deur die eeue heen as inspirasie, en metafoor, vir visuele kunstenaars. Die nag dien as metafoor vir kreatiwiteit, die onbekende, vrees, liefde en dood. Maar, nag bring ook hoop vir dit wat môre mag bring, of kan selfs verwys na hoe die liefde onder die kombers van die nag figureer.

Vanuit ’n evolusionêre perspektief het die ontdekking van vuur ’n keerpunt in die mens se bestaan gebring. Nooit weer sou ons uitgelewer wees aan die donkerte nie, en in ’n poëtiese lig kon ons sedertdien ’n stukkie van die dag in die nag inneem, en daardeur die dag verleng en die nag se geheime ontbloot.

Vanjaar laat ons die kollig val op ’n groep visuele kunstenaars wat die nag as inspirasie neem. Elke kunswerk word ’n brief, gerig aan die onbekende donkerte van die nag.

Dr J Thom
Visuele Kunste Kurator: Aardklop 2019

Let us examine the night.

Through centuries the dark fascination of night time has served as inspiration and metaphor for visual artists. It serves as metaphor for creativity, fear, love and death. But night also brings hope for whatever tomorrow may hold, or even how love attains completeness under cover of the veil of nocturnal darkness.

From an evolutionary perspective the discovery of fire led to a turning point in the existence of man. We would never again be subjected to darkness, and in a poetic sense we can always take a small fraction of the day into the night. By doing so, we extend the day and expose the secrets of the night.

This year we place emphasis on a group of visual artists utilising the night as inspiration. Each work of art becomes a letter directed to the unexplored darkness of night time.

Dr J Thom
Visual Arts Curator: Aardklop 2019