Head Lamp

Soos die lig op die horison van die Westerse samelewing kwyn, voltooi dit die dambordpatroon wat nagte en dae bied. Ons het, net soos jy, ’n steelse kykie in die donkerte gewaag en wyer gekyk om die beelde en briewe/boodskappe van die oog wat onder spanning is, terug te roep.

As light falls away to the horizon in the west, it completes the checkerboard pattern of nights and days. We have peered – like you – furtively into the darkness and cast a net to bring back the pictures and the letters of the eye under strain.

Kunstenaars / Artists: Wayne Matthews & Alison Shaw Venue: Alumnisaal / Alumni hall