Is die storie van Afrikaans nog relevant?

Die boek kyk opnuut na Afrikaans se veelkantige herkoms: die Europese geskiedenis én veral Afrikaans se Afrika-herkoms.

Vanaf die opbouproses sedert die 17de eeu tot amptelike taal-erkenning in 1925, die ontwikkeling as volwaardige standaardtaal in die 20ste eeu en die ongelukkige apartheidsverlede en versoeningsprosesse wat hierna nodig was.

Die wit verlede van Afrikaans word aangevul met die bruin en swart verlede sodat ’n gedeelde verlede van die
sprekers van Afrikaans vertel word.

Met Wannie Carstens, Danny Titus, Hans du Plessis en Adri Breed (gespreksleier)

Donderdag 26 September, 10:30