Liewe Nag (Dear Night)…

Elke foto en teks is ’n brief aan die nag wat knaend en onbeantwoord bly soek. En selfs sou daar ’n antwoord na vore kom, hoe moet mens dan reageer? Meer pertinent, sal dit enigiets verander?

Ons ervaar die gevolge van dÍt wat in die nag gebeur het en besluit is, uiteindelik eers in die daglig. Kinders, oorlog, protes, liefde en haat. En tog word elke nag weer ’n pouse waartydens ons tot stilstand kom, dink, droom en rus.

Unanswered letters to the night that forever keep on searching. And when an answer is found, how should you react? Did anything change?

William Kentridge, Stereoscope (Soho in two rooms) (1999). Sold for world record R6 600 400 in October 2018.

Only by day time do we experience the consequences of the things that happened and that had been decided on during the night. Children, war, protest, love and hate, yet each night brings another pause to think, dream and rest.

Kunstenaar / Artist: Alet Pretorius & Jacob van Schalkwyk Venue: Beeld-ouditorium Voorportaal / Beeld Auditorium Foyer