Verbintenis en venster

Die Nederlandse letterkunde van aanvang tot hede word hier bespreek.

Hierdie omvattende en interessante werk gee ’n oorsig oor die Nederlandstalige letterkunde van die Middeleeue tot en met 2015.

Van die voorste Nederlandici uit Suid-Afrika, Nederland, België, Engeland en Pole het ’n totaal van 47 skrywersprofiele geskryf. Die gehoor kan uitsien na ’n gesprek rondom hierdie projek en die literatuurgeskiedenis as sodanig.

Daar word ook gesels oor kanonisering en waardetoekenning in die letterkunde.

Met Hennie van Coller en Thys Human (gespreksleier)

Dinsdag 24 September, 10:30