Verf dit Swart (Paint it Black)

Die metafore vir swart is eindeloos; nodeloos om te sê die mees voor-die-hand-liggende assosiasies is met die duisternis, dood, woede, aggressie en opstand. Vir Siertsema is dit egter ook die positiewe assosiasies wat aanloklik is, naamlik: gesofistikeerdheid, misterie, elegansie, gesag en krag.

Black has numerous metaphors; the most self-evident associations are with darkness, death, anger, aggression and rebellion. But Siertsema also investigates the positive associations: sophistication, mystery, elegance, authority and strength.

Galery / Gallery: Modern Art Projects South Africa Venue: Alumnisaal / Alumni hall Kunstenaars / Artists: Willem Boshoff, Paul Cooper, Shane de Lange, Happy Dhlame, Eric Duplan, Peter Eastman, Stefan Erasmus, Abrie Fourie, Gordon Froud, Martli Jansen van Rensburg, Tryon-Denzil Jordan, Setlamorago Mashilo, Maurice Mbikayi, Louis Minnaar, Elizabeth Msiza, Andrew Munnik, Ester Pohl, Marguerite Roux, Andreas Schönfeldt, Andrzej Urbanksi, Jan van der Merwe, Clementina van der Walt, Claude van Lingen, Jeremy Wafer & Sonya Rademeyer Kurator / Curator: Harrie Siertsema & Abrie Fourie