Vervleg

Petro Hansen se rubrieke is liries, evokatief, diep menslik, met humor en ’n plattelandse atmosfeer.

Petro skryf sedert 2012 vir Die Burger en Beeld rubrieke.

Verskeie van haar artikels is ook in Rapport Weekliks en Huisgenoot gepubliseer.

Met Petro Hansen en Deborah Steinmar (gespreksleier)

13:30