Aansoekvorms vir 2020

Produksie-aansoeke

  • Hierdie aansoek het reeds op 28 Februarie 2020 gesluit.

Terreinverhoog-aansoeke

  • Hierdie aansoekvorm moet teen 29 Mei 2020 aan info@artistwarehouse.co.za gestuur word
  • Geen aansoeke wat na die sperdatum ingestuur word sal aanvaar word nie
  • Hierdie aansoekvorm is geldig vir kunstenaars/ musikante wat op die verhoë op die feesterrein wil optree.
  • Aansoek: KLIK HIER

Stalletjie-aansoeke / Vendor applications

  • Hierdie aansoekvorm moet teen 17 April 2020 ingedien word nie. / Submit your application form on or before the closing date of 17 April 2020. 
  • Aansoekvorms wat na die sluitingsdatum van 17 April 2020 ingedien word, sal slegs oorweeg word indien daar spasie en ’n behoefte vir so ’n stalletjie is. / Application forms submitted after the closing date of 10th of April 2020 will only be considered if there is still space left and a demand for such a stall.
  • Afrikaanse aansoek: KLIK HIER
  • English application: CLICK HERE