Dinsdag, 24 September

Verbintenis en venster

Die Nederlandse letterkunde van aanvang tot hede word hier bespreek. Hierdie omvattende en interessante werk gee ’n oorsig oor die Nederlandstalige letterkunde van die Middeleeue tot en met 2015. Van die voorste Nederlandici uit Suid-Afrika, Nederland, België, Engeland en Pole het ’n totaal van 47 skrywersprofiele geskryf. Die gehoor kan uitsien na ’n gesprek rondom …

Verbintenis en venster Read More »

Brisant

Hierdie bundel is ’n postmoderne spanningsverhaal in epiese digvorm in die voetspore van moderne tekste soos Awater en The Waste Land. Dit vertel die verhaal van die verset van ’n baie gewone man teen sy mislukkings en teen die magte wat sy lewe beheer – ’n verset waarin hy hom gaandeweg laat verlei om ’n …

Brisant Read More »

Vervleg

Petro Hansen se rubrieke is liries, evokatief, diep menslik, met humor en ’n plattelandse atmosfeer. Petro skryf sedert 2012 vir Die Burger en Beeld rubrieke. Verskeie van haar artikels is ook in Rapport Weekliks en Huisgenoot gepubliseer. Met Petro Hansen en Deborah Steinmar (gespreksleier) 13:30

Smit Motors

Réney Warrington ondersoek temas van medemenslikheid en familie. Sy vra hoekom daar neergekyk word op vrouens wat besluit om nie kinders te hê nie. Waarom ook staan ons terug wanneer kinders verwaarloos word en wat beteken die konsep van familie nou eintlik? Met Réney Warrington en Johan Jack Smith (gespreksleier) Dinsdag 24 September, 15:00

Afskeid van ’n volk

Die toekoms van Afrikaners in ’n uiters onsekere land en die aard van Afrikaans-wees en Afrikaner-wees word sonder skroom aangevat. Wat staan ons as Afrikaners te doen om ’n vooruistrewende Suid-Afrika te help skep? Philip Spies is professor-emeritus in Toekoms- studies, en is steeds betrokke by die onderrig van nagraadse studente in dié vakgebied. Met …

Afskeid van ’n volk Read More »