KONTAK & ALGEMENE INLIGTING

Alexa Strachan 
Feesbestuurder
alexa@aardklop.co.za

Bosman Purén 
Bedryfsbestuuder
bosman@aardklop.co.za

Delmari van Zyl 
Bestuurder: Borge, media en bemarking
delmari@aardklop.co.za

Deon van Niekerk
Koördineerder: Terreinmark
deon@aardklop.co.za

Jacinda Doinet 
Programassistent
jacinda@aardklop.co.za

Nelius Ferreira
Koördineerder: Terreinverhoë
info@artistwarehouse.co.za

Algemene Navrae
087 527 0023
navrae@aardklop.co.za

Dit is met swaar harte dat ons die volgende besluit geneem het: Aardklop 2020 sal nie soos beplan einde September plaasvind nie.  

Scroll to Top