Stalletjie-aansoeke

Momentum Beleggings Aardklop 2024

Aardklop vind van 24-29 September 2024 in Potchefstroom plaas. Die feesterrein is op die Fanie du Toit-Sportgronde van die Noordwes-Universiteit geleë en sal oop wees vanaf 24 tot 28 September 2024.

Hier is die aanlyn skakels na die Aardklop 2024 digitale inligtingsblad en aansoekvorm.

Neem asseblief ‘n oomblik om hierdie inligtingsblad sorgvuldig te lees. Om teleurstelling te voorkom, is dit noodsaaklik om jouself vertroud te maak met die datums en voorwaardes wat met die aansoek gepaard gaan. Let veral op die aansoekproses en die vereisde dokumentasie wat volledig omskryf word in die inligtingsblad.

Aardklop takes place from 24-29 September 2024 in Potchefstroom. The festival ground is located on the Fanie du Toit Sports Grounds of the North-West University and will be open from 24 to 28 September 2024.

Below are the online links to the Aardklop 2024 digital information page and application form.

Please take a moment to carefully read this information sheet. To prevent disappointment, it is essential to familiarize yourself with the dates and conditions associated with the application. Pay particular attention to the application process and the required documentation that is fully described in the information sheet.

Scroll to Top